Çiftehan Termal

Meeting & Banquet Hall

Vİdeo SUNUMU

Adanus Salonu Tiyatro Düzeni 60 Kişi - Sınıf Düzeni 40 Kişi

Toros Salonu Tiyatro Düzeni 220 Kişi - Sınıf Düzeni 110 Kişi

Ayrıca; Fuaye Alanı ve Bussiness Center Tüm toplantı talepleriniz için sales@hotelcelikhan.com adresinden Satış ve Pazarlama Müdürümüz Ülkü Hanım ile görüşebilirsiniz.